-14%

בדיקת פוספורוס דיגיטלית – האנה 736 Phosphorus Hanna

מכשיר דיגיטלי עבור מדידת ערכי פוספורוס נמוכים – חלקים לביליון.

תחום המדידה 0 עד 200 PPB.

המכשיר מגיע עם סוללה ושישה ראגנטים עבור שש בדיקות.

370.00