בדיקת קלציום מגנזיום

 

 

בדיקת קלציום ומגנזיום מקצועית .

בדיקה זו מיועדת עבור בדיקת ערכי הקלציום והמגנזיום בפעולה רציפה אחת.

קלציום (CA ) ומגנזיום (MG ) הם שני רכיבים משמעותיים בהרכבם הכימי של מי ים .

מגנזיום ובייחוד הקלציום, מהווים גורם משמעותי ומכריע בגדילה ובמנגנון השקעת השלד של אלמוגים, ייצורים בעלי

שריון קשיח וסידני ואצת הקורלינה.

שני האלמנטים הללו יוצרים את החומר הבסיסי ומהווים את אבני הבנין בתהליך השקעת השלד הסידני של אלמוגי ה SPS.

בנוסף, מגנזיום וקלציום מעורבים בתהליכים ביוכימיים רבים. במערכות של מים מלוחים ירידה בערכי הקלציום והמגנזיום

נגרמת בעקבות חילוף חומרים של תאי האלמוגים ובעקבות בניית שלד חדש.

בעקבות צריכה מתמדת של הערכים הנ"ל יש צורך לבצע בדיקות שיגרתיות ולאזן במידת הצורך את ערכי היונים החשובים

הללו. חשוב מאוד לזכור שבשוניות אלמוגים הערכים נשארים יציבים. בכדי לדמות שונית אלמוגים ולמקסם את ההצלחה

בגידול בעלי חיים ימיים יש לדאוג לסביבה מאוזנת ויציבה.

בשונית אלמוגים בטבע ערכי הקלציום הנמדדים הם 400 – 410 מ"ג לליטר וערכי המגנזיום 1280 – 1320 מ"ג לליטר.

יש לשים לב שקיים יחס קבוע בין ריכוז הקלציום לריכוז המגנזיום.  יחס זה הוא :1:3.25 . שמירה על היחס הזה חשובה

מאוד בשל התלות הביוכימית והכימית בין שני היונים של הקלציום והמגנזיום.

לדוגמא : אם ערך הקלציום הנמדד הוא 400 יש לשמור על ערך מגנזיום של 1300 .

בעזרת הרזולוציה הגבוהה של בדיקה זו ניתן לבדוק ולשמור בקלות על הערכים החשובים הללו.

רזולוצית בדיקת הקלציום היא 4 מ"ג לליטר ורזולוצית המגנזיום היא 20 מ"ג לליטר.

התוצאות הניתנות למדידה הם : 300 – 498 מ"ג לליטר בבדיקת הקלציום.

820 – 1800 מ"ג לליטר בבדיקת המגנזיום.

ערכת הבדיקה מספיקה ל 50 בדיקות קלציום ומגנזיום.

חשוב לציין שהבדיקה מתבצעת ברצף, ראשית בודקים את הקלציום וכהמשך ישיר בודקים את המגנזיום. צורת בדיקה

זו מאפשרת בדיקה מהירה ומדוייקת של הערכים .

239.00