דיפ – ניקיון אלמוגים ממזיקים טרופיק מרין

מוצר חדש המטפל בטפילים ובמזיקים שאותם

נושא האלמוג.

בעזרת פעולה פשוטה ניתן למנוע

צרות בעתיד.

185.00