הזנת ריף מושלמת – Complete Reef Food

מוצר הזנה חדשני מבית יורו קורלס גרמניה.

חומרי ההזנה במוצר זה ניצרכים על ידי כל

שוכני הריף המודרני שלנו.

אלמוגים, ספוגים, מיקרו-אורגניזמים, חיידקים

סימביוטיים וכל שאר היצורים אשר ניזונים

מעמודת המים.

145.00270.00