ווסת CO2

מפחית לחץ עבור מיכלי פחמן דו חמצני. –   Co2 pressure reducer

מכשיר איכותי ביותר המותאם למיכלי   CO2 רגילים,

מיוצר בהתאם לתקן הגרמני DIN 477 . להתקנה ללא כלים;

התאמה מדויקת; שני מד לחץ; שסתום שחרור לחץ. ברז נוסף – ברז סיכה לכיוון עדין של בועות הגז . מיוצר בגרמניה.

630.00