משאבת לחץ אקווה בי 2000/1 ל"ש - Aquabee up2000/1

580.00