תמיסת סטנדרט ניטראט פוספאט - NP-Standard

תמיסה מרוכזת מאוד המכילה ערכי ניטראט

ופוספאט ידועים מראש .

2 מ"ג/ ליטר – ניטראט .

0.2 מ"ג/ליטר – פוספאט.

יש לדלל את התמיסה עם מים מזוקקים ביחס של 0.13 מ"ל תמיסה ל 5 מ"ל מים מזוקקים.

145.00