באקטו באלאנס – הורדת ניטראט ופוספאט – NP Bacto balance

באקטו באלאנס –   NP- Bacto- Balance

מוצר מהפכני אשר אחראי ישירות על רמות הנוטריינטים באקווריום .

מוצר זה בא להחליף ראקטורים שונים כגון: סולפור, ראקטור פוספאט

ועוד כל מני מכשירים אשר היו מטפלים ברמות הנוטריינטים במים .

95.00250.00